Ekonomi

6 Ocak 2022 – Resmi Gazete’de bugün neler var?

6 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete’de ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir karar alınmadı. İşte gazetede günün öne çıkan başlıkları ve kararları…

6 Ocak 2022 – Resmi Gazete’de bugün neler var?

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5066)
–– Van İli, Erciş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5067)
–– Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ege Denizi’nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Koordinat Listesinde Bulunan E17 Numaralı Sahaya Ait Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5068)
–– “Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5069)
–– Bitlis İli, Merkez İlçe, Cevizdalı Köyünün, Siirt İli, Şirvan İlçesine Bağlanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5070)
–– Filyos Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi ile Bazı Alanların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Münferit Yatırım Yeri Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5071)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072)
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/32475 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/36451 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2017/18087 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2022/1 Sayılı Kararı

Başa dön tuşu