Şirket Haberleri

AKEnerji’nin Değişiklik Talebine SPK’dan Onay Geldi

AKEnerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR)  bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir bildirim yapıldı. Yapılan bildirimde, şirket tarafından yapılan Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurunun olumlu bir şekilde sonuçlandığı ifade edildi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan bildirimde ise şöyle denildi;

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 14’üncü maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başa dön tuşu