Şirket Haberleri

Anatolia Tanı Kâr Payı Dağıtım Kararı Onaylandı!

8 Nisan tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile kâr payı dağıtımı yapacağını açıklayan ve bunu  Olağan Genel Kurulda görüşecek olan Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri (#ANGEN) gerçekleşen Olağan Genel Kurulunda kararı onayladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Anatolia Tanı Ne Zaman Ne Kadar Kâr Payı Dağıtacak?

01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 414.331.607,- TL dağıtılabilir net dönem kârı elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli kâr dağıtım tablosuna uygun olarak: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 305.555.555 TLlik kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 49.005.555 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan kârın olağanüstü yedeklere eklenmesine, pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının dağıtımının 1.taksit BRÜT 1,38TL (NET 1,25 TL) – 2.taksit BRÜT 1,38TL (NET 1,25 TL) olmak üzere toplam BRÜT 2,77 TL (NET 2,50 TL) nakden ve 23 Mayıs-23 Ağustos 2022 tarihlerinde iki eşit taksitte yapılmasına karar verildiği açıklandı.

angen temettu tarihi

Başa dön tuşu