Şirket Haberleri

ATP Ticari’den Yatırım Ortaklığı Açıklaması

ATP Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. (ATATP) tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi;

Şirketimizin 21.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;

Şirketimizin, küresel fırsatlara açık ve şirketimiz için gelişim alanı potansiyeli taşıyan, teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapması ve büyümelerinde stratejik destek sağlanması amacıyla mevzuat hüküm ve koşullarına uygun olarak girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi kurulmasına karar verilmiştir.  Bu doğrultuda;

Şirketimiz tarafından “ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi”nin kurulmasına,

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanında kurulacak şirketin kuruluş izni için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvuru yapılmasına,

Anılan şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamına tekabül eden 25.000.000.-TL’nin tamamının Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen sürede ödenmesine,

Belirtilen sermayenin 5.000.000 adet A grubu, 20.000.000 adet B grubu paydan teşekkül etmesine ve

Bu kapsamda şirketin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için gereken iş ve işlemlerin gereği gibi yerine getirilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Başa dön tuşu