Şirket Haberleri

Aydem Yenilenebilir Enerji Hisse Geri Alımı Yapacak

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir bildirim yaptı. 170 milyon TL’lik bir hisse alımı yapacağını duyuran şirket, geri alım programının gerekçesini “şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı” olarak açıkladı.  14 Şubat 2022 yönetim kurulu toplantısı ile alınan karar kapsamında 20 milyon adet hisse alımını yapacak şirket, hisseler için 170 milyon liralık fon ayırdı.

Aydem Yenilenebilir Enerji Hisseleri Yükseldi

Kararın açıklanmasının ardından şirket hisselerinde yükseliş görülmesi dikkatlerden kaçmadı. KAP açıklamasında ise şöyle denildi;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde, Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla;

1. Şirket esas sözleşmesinin 3’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.02.2022 tarih ve E-29833736-622.99-17207 sayılı geri alıma ilişkin muafiyet kararı kapsamında Şirket paylarının Borsa’dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin [20.000.000] TL nominal değerde ve [20.000.000] adet olarak belirlenmesine,

3. Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket’in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, azami [170.000.000] TL olarak belirlenmesine,

4. Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul’un bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

Başa dön tuşu