Şirket Haberleri

CarrefourSA Genel Kurula Gidiyor

CarrefourSA tarafından bugün kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir açıklama yapıldı. Olağan genel kurul ile ilgili takvimin paylaşıldığı açıklamada, şirketin 21 Mart 2022 tarihinde saat 10.00 itibari ile olağan genel kurul yapacağı belirtildi. Genel kurulun yeri ise İstanbul Beşiktaş’taki merkezi yönetim birimi oldu.

CarrefourSA Genel Kurul Gündeminde Ne Var?

Yapılan resmi açıklamalarda Şirketin genel kurulu gündem maddeleri de belirtildi.

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 – 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 – 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.

4 – 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 – Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması.

6 – 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 – 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 – Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.

10 – 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

11 – Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

12 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13 – Dilek ve temenniler.

Başa dön tuşu