Hisse Önerileri

Casa Emtia’dan kar payı dağıtım açıklaması 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan kar payı dağıtım bildiriminde, kurulun 9 Temmuz 2021 tarihinde toplanarak konuya ilişkin karar aldığı ve kar payı dağıtımı konusunun bu toplantıda görüşüldüğü belirtildi. Peşin ve Türk Lirası üzerinden yapılacak kar payı ödemeleri ile ilgili işletme tarafından yapılan resmi açıklamalar şu şekilde oldu;

Nakit kar payı ödeme tutar ve oranları

Pay Grup Bilgileri

Ödeme1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%)Stopaj Oranı(%)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL)1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)

CASA, TREKRSS00014Peşin0,292261929,22619150,248422624,84226

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.12.2021
04.01.2022
03.01.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Başa dön tuşu