Ekonomi

Emlak ve Enerji Sektöründe Şirketlerden Önemli Hamleler Geldi

Ziraat Yatırım tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda günün öne çıkan şirket haberleri raporu paylaşıltı.

İşte 27 Ocak Şirket Haberleri

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): 2021’nin 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %32,1 azalışla 789,9mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 737mn TL, piyasa beklentisi ise 720mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada tahminimizden yüksek gerçekleşen satış gelirleri etkili olmuştur. Şirket’in 4Ç2021 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,9 artışla 22.519mn TL olmuştur. Son çeyrek satışlarının %26,3’ünü oluşturan yurtiçi satışlar %48,4 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %77,6 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 1,1 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 37,9 puan olumlu etkisi olmuştur. Yurtdışı satışlardaki artışın 38,6 puanı ise şirket satın alımlarından kaynaklanmaktadır. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %88 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %34,8 artışla 6.477mn TL olurken, brüt kar marjı 7,3 puan azalışla %28,8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %66,2 artışla 5.356mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 1.889mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2020’de diğer faaliyetlerden 86,8mn TL gider kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %101,6 artışla 3.010mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 2,2 puan artışla %13,4’e yükselmiştir. 4Ç2021 FAVÖK’ü ise %6,6 azalışla 1.779mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 6,4 puan azalışla %7,9 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 305,2mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 32,6mn TL gider yazılmıştır. Finansman tarafında ise net giderler 2.308mn TL olmuştur. Böylece, 81,5mn TL’lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 4. çeyreğe göre %32,1 azalarak 789,9mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 5,2 puan azalarak %3,5 seviyesine gerilemiştir.

4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2021 yılı ana ortaklık net dönem karı %7,6 artışla 3.065mn TL’yi göstermiştir.

Şirket 2022 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2022 yılında konsolide cironun %60’ın üzerinde artmasını beklenmektedir (2021:%+67). FAVÖK marjının %10,5 civarında gerçekleşmesi öngörülürken, net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi %25’dir. (2021 FAVÖK marjı %10,6, NİS/Satışlar:%26,3) Yatırım harcamaları beklentisi ise 220mn EUR’dur. (2021:228mn EUR)

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket, 306mn TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 306mn TL nominal değerde ve %100 oranında bedelsiz artırılarak 612mn TL’ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu.

Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklığı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA+(tur) olarak teyit etmiştir. İki notun da görünümü Durağan’dır. Aynı zamanda Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Fitch kredi derecelendirme sürecine karşılıklı mutabakata dayalı olarak ticari sebeplerle son verilmiştir.

Ziraat GYO (ZRGYO, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu tarafından; paylarının tamamı Şirkete ait olmak üzere, gayrimenkul edinilmesi, proje geliştirilmesi, satış ve kiralama işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Kazakistan’da şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu şirket, 4.371.770 KZT (Kazakistan Tengesi) sermaye ve ТОО «Ziraat GYO Kazakhstan » unvanı ile Limited Şirket olarak kurulmuştur.

Formet Metal ve Cam Sanayi (FORMT): Şirketin, 199.808,69 maçık, 29.957 m2 kapalı alana sahip bir gayrimenkulü bulunan Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin %100 hisselerinin 65mn TL bedel ile satın alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru olumlu sonuçlanmıştı.

Oyak Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının şirkete devrinin tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı ve tescil işleminin tamamlanmasının ardından satın alma bedelinin 40mn TL tutarındaki kısmı peşin olarak, kalan tutarı taksitli olarak ödeneceği açıklanmıştır.

Gediz Ambalaj (GEDZA): Şirket’in Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu bina inşaatı tamamlanmış olup, Gediz Belediye Başkanlığı’na yapmış olduğu yapı kullanma izin belgesi başvurusu onaylanmıştır. 2147 m² kapalı alan işletmeye kazandırılmıştır.

Manas Enerji Yönetimi (MANAS): Şirket ile İGDAŞ arasında ihale bedeli 29,2mn TL olan “2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı” sözleşmesinin imzalandığı açıklanmıştır.

Pasifik Gayrimenkul (PSGYO): Pasifik GYO A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş’den oluşan ve Şirket’in %99 pay ile Pilot ortak olduğu Adi Ortaklığın, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Eyüpsultan İlçesinde yer alan yaklaşık 36 bin m2 arsanın Devlet İhale Kanununa göre satışı ihalesini kazanması sonucunda, Pasifik GYO-Pasifik İnşaat Kemerburgaz Adi Ortaklığı ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı arasında 26.01.2022 tarihinde Taksitli Satış Sözleşmesi imzalanmış, sözleşme kapsamında 164,3mn TL peşinat ödemesi gerçekleştirilerek tapu devri aşamasına geçilmiştir.

Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. arasında dün Tufanbeyli Termik Santrali, Bandırma Enerji Üssü, Çanakkale Rüzgar Enerji Santrali’nde ve opsiyonel olarak Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali’nde (BARES projesi) arazi üstü Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesis edilerek tüm elektrik, inşaat ve mekanik işleri dahil olmak üzere anahtar teslim olarak kurulması (panel tedariki hariç) amacıyla sözleşme bedeli 7,75mn USD + KDV (17,mn USD + KDV tutarındaki BARES projesi dahil) olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki güneş enerji santrallerinin toplam kurulu gücü BARES projesi dahil 27.6 MWp/22.9 MWe olacaktır.

Başa dön tuşu