Hisse Önerileri

Fenerbahçe’den kar payı dağıtım açıklaması

Fenerbahçe A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz’un 22/11/2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile Şirket 01.06.2020 – 31.05.2021 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 200.888.936 TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının yapılamayacağına, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.” denildi.

Buna göre paylaşılan kar payı dağıtım tablosu şöyle oluştu;

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 01.06.2020/31.05.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 98.980.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 38.654.892
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -199.896.040 -205.906.116
4. Vergiler ( – ) 992.896 0
5. Net Dönem Kârı -200.888.936 -205.906.116
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 688.276.308 1.159.988.706
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -889.165.224 -1.365.894.822
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -889.165.224 -1.365.894.822
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0

 

Başa dön tuşu