Ekonomi

Fiyat İstikrarı Komitesi 7 Kararı Açıkladı

Türkiye’de fiyatlar ile mücadele etmek amacıyla geçtiğimiz dönemlerde kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi’nin 3. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında kamuoyu ile paylaşılan raporda 7 madde altında yeni kararların alındığı belirtildi.

Alınan kararlarda gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, fiyat belirleyenlerin haksız kazanç ve ihlal yapmasının engellenmesi gibi pek çok farklı konuda yeni mücadelelerin ve düzenlemelerin öngörüldüğü belirtildi.

Fiyat İstikrarı Komitesi Kararları Ne?

Fiyat istikrarı komitesi tarafından yayınlanan resmi rapora göre hep kurulun aldığı yeni karar şöyle;

  1. Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlarımız tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine,
  2. Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, işletmelerin denetlenmesine ve ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına,
  3. Mali disiplinden taviz vermeden yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine,
  4. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve ham madde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına,
  5. Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için ilgili Bakanlıkların gerekli çalışmaları yapmasına,
  6. Başta enerji olmak üzere, tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına,
  7. Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir.”

Başa dön tuşu