Şirket Haberleri

İşbir’den Pay Ödeme Kararı Geldi

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) yönetim kurulu tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri tarafından alınana kararda brüt %10,00 oranında toplam 14.146.599 TL nakit temettü ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Alınan karar Genel Kurula sunulacak.

İşbir’den Pay Ödemesi Ne Kadar Olacak?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan 2021 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu’na göre Şirketimizin 2021 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 133.632.873 TL’dir. Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %10,00 oranında toplam 14.146.599 TL nakit temettü ödenmesi, Hissedarlarımıza %10,00 nispetinde ve 1 TL nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 0,10 TL, net 0,09 TL nakit temettü ödenmesinin Olağan Genel Kurulun onayına sunulması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

Şirketin paylaştığı mali tablolar ise şöyle;

* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 167.471.304 153.868.461
4. Vergiler ( – ) 33.838.431 33.995.763
5. Net Dönem Kârı 133.679.404 119.872.698
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 5.993.635 5.993.635
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 127.685.769 113.879.063
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 127.685.769 113.879.063
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.700 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 127.690.469
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 14.146.599
* Nakit 14.146.599
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 707.330
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 112.831.840 99.732.464
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

 

 

Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – – 14.146.599 0 11,08 0,1 10
TOPLAM 12.731.939 0 9,97 0,09 9

Başa dön tuşu