Siyaset

KIRCALI ALAÇAM’DA ANAYASA KONFERANSI VERDİ

MİLLETVEKİLİ KIRCALI ALAÇAM’DA ANAYASA KONFERANSI VERDİ

AK Parti Samsun milletvekili Av.Orhan Kırcalı AK Parti Alaçam ilçe başkanlığımızın düzenlediği ” Genç kürsü ” programına konuşmacı olarak katılarak Cumhurbaşkanlığını Hükümet Sistemi konulu bir konferans verdi. Konferansa   Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Yakakent belediye başkanı Hüseyin Kıyma,  AK parti Alaçam ilçe başkanı Ali Şengül, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, parti kademeleri mensupları ile vatandaşlar katıldı. Kırcalı Konferansta anayasa değişikliğinin genel faydaları ile değişen 18 madde için bilgilendirme yaptı ve önemli açıklamalarda bulundu. Kırcalı’nın açıklamaları katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı konferansta yaptığı konuşmada anayasa değişikliği ile sağlanacak genel faydaları; kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili icraat, güçlü yasama güçlü icraat, güvenli ve huzurlu Türkiye, güçlü meclis güçlü temsil, birlik ve uzlaşma, güçlü yönetim güçlü Türkiye olarak açıkladı. Kırcalı konuşmasında anayasa değişikliği maddelerine değinerek maddeler hakkında açıklayıcı bilgiler verdi. Kırcalı yargı ile ilgili yapılacak değişiklikler hakkında çarpıcı ve önemli açıklamalarda bulundu. Kırcalı yaptığı konuşmada şunları söyledi: Bu konu üzerinde yanlış bilinen çok şeyler bulunuyor. Ana muhalefet partisi halkımıza doğruları söylemiyor. Özellikle TBMM’de seçilecek 7 üyenin mecliste en çok milletvekili olan parti tarafından seçileceği zannediliyor. Bu doğru değil. Bunu maddeyi aynen ve işleyişi itibarıyla anlatıyorum:

HSYK SEÇİMLERİNDE KURA VAR

2709 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır. Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir. Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu