Kripto Paralar

Kripto Para Yasa Tasarısı Çalıştay Raporu Hazırlandı!

Türkiye’de kripto para yasa tasarısı ile ilgili uzun zamandan beri çalışmalar sürüyor. 11 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen zirve sonrası önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Çalıştayda ele alınan konular ve Türkiye’de getirilmek istenen düzenlemelere yönelik Kripto Para Yasa Tasarısı Platformu tarafından hazırlanan rapor paylaşıldı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve resmi internet sitesi üzerinden sunulan raporda Türkiye’de yapılması planlanan düzenlemelere dair öneriler ve mevcut durumdaki aksaklıklara değinildi.

İşte Kripto Para Yasa Tasarısı Çalıştay Raporu

Kripto Para Yasa Tasarısı Çalıştay raporu resmi olmamakla birlikte 14 Şubat’ta gerçekleştirilen toplantıya dair verileri içeriyor. “1944 yılında gerçekleştirilen küresel Bretton Woods anlaşması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri USD basımını altına endekslemiş ancak 1970’lerin sonunda bundan vazgeçerek karşılıksız para basımına başlamıştır. 2000’li yılların başına kadar karşılıksız para basımı kısmen kontrol altında olsa da 2008 krizi ile ABD karşılıksız dolar basımında rekorlar kırmış, 2000-2009 yılları arası 1,5 trilyon dolar daha basılmıştır. ABD’nin bu sorumsuz politikası, ABD dolarının vazgeçilemez küresel bir para rezervi olarak kullanılmasından kaynaklanmakta, ABD askeri ve siyasi gücünü bu durumun korunması için ölçüsüzce kullanılmaktadır.” denilerek paylaşılan 54 sayfalık raporda kripto parayı yasaklayan ülkeler, yasallaştıran ülkeler gibi genel tanımlamalar yapılıyor. Raporda en çok dikkat çeken bölüm ise 41. sayfada yer alan sonuç bölümü.

Rapor dahilinde anlatılanların sonuca bağlandığı bu bölümde, Türkiye’de yapılması planlanan kripto para düzenlemesi için tanımların net bir şekilde yapılması gerektiği vurgulanıyor. İşte raporun sonuç bölümünde yer alan önemli bölümler;

  • Sadece SPK tarafından izin verilen kuruluşların kripto para alım-satımı yapılması düzenlemesinin düzeltilmesi gerekmektedir.
  • Kripto varlıkların olası mevzuatta öngörülen cüzdanlar dışına çıkarılamaması hükmü kaldırılmalıdır.
  • SPK’ya mülkiyet hakkını kısıtlayıcı nitelikte, sınırsız yetki verilmemelidir. Belirsiz şekilde, hangi kripto varlıkların listeleneceğine veya kişilerin varlıkları üzerindeki tasarruflara SPK ölçüsüzce müdahale etmemelidir. Yasa ile SPK’nın müdahale alanları çerçevelenmelidir.
  • Yurtdışı cüzdanların kontrol edilmesi ihtimali Türkiye’de ikamet eden kripto varlık yatırımcılarının yurt dışındaki herhangi bir projeye katılımının engellenmesi sonucunu doğuracağından birçok yatırımcıyı mağdur edeceğinden bu şekildeki düzenlemelerin mevzu bahis konusu dahi yapılmaması gerekir.
  • Geçici maddeyle sadece izinli kuruluşlara izin verilmesi durumunda, “kapalı devre piyasa” oluşturması ve izin aşamasında ikincil düzenlemeleri beklemek zorunda kalan şirketler açısından haksız rekabet sonucunu doğurması sebebiyle bu maddede hakkaniyetli düzenleme yapılması gerekmektedir.
  • Merkez Bankası’nın 16 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliğin hem ekonomik gelişmenin önüne geçilmesine hem de mevcut düzenlemelere ve Anayasa’ya aykırı olması nedeni ile bu yasaklayıcı yaklaşım yerine Avrupa Birliği MiCa düzenlemesi gereği kripto ödemeleri için elektronik para lisansı sisteminin getirilmesi gerekmektedir.
  • Türkiye’de yerleşik Kripto Varlık Alım-Satım Platformlarının global kripto varlık alım-satım varlıklarla rekabet edebilmesi için Türkiye’de yerleşik olmayan kullanıcıların da platformlara kabul edilmesinin yolu açılmalıdır.
  • Düzenlenmesi öngörülen yasanın diğer mevzuat ve Anayasa Mahkemesi kararları ile uyumlu hale getirilerek çıkarılması gerekmektedir.
  • Kripto Varlık Yasa Düzenlemelerinde Kripto Varlık Yasa Tasarısı Platformu’ndan da uzman kişilerin görüşlerinin alınması ve ortak akılla yasanın vücut bulması gerekmektedir.

Kripto Para Yasa Tasarısı için paylaşılan rapor sonrası gözler yetkili kurumlara çevrildi. Düzenlemelere son şekli verilmesi ve Kripto Para Yasa Tasarısı’nın resmiyet kazanması bekleniyor.

Başa dön tuşu