Halka Arz

Şeker GYO Halka Arzına SPK Onayı!

Yayınlanan SPK bülteninde 2022’de halka arzı planlanan şirketler arasında yer alan Şeker GYO halka arzına onayı verildi. Taslak izahnamesinde yer alan bilgiye göre halka arzın detayları şu şekilde :

Şeker GYO Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?

Taslak İzahname bilgisine göre ; Şeker GYO tüm yatırımcılara eşit dağıtım şekliyle halka arz edilecek.

Şeker GYO Kaç Lot Pay Dağıtacak?

Şeker GYO; tamamı sermaye artırımı olmak üzere 203.388.821 lot pay edecek. Pay başı 1,10 TL‘den payların tamamının satılması halinde toplam halka arz büyüklüğü 223.727.703 TL olacak.

seker gyo spk bulteni

Şeker GYO Halka Açıklık Oranı

Taslak izahnamede yer alan bilgiye göre sermaye artırımı şeklinde dağıtımı yapılacak 203.388.821 lot payın tamamının satılması halinde halka arz sonrası halka açıklık oranı %25 olacak.

Fiyat İstikrarı Uygulanacak mı?

Taslak izahname bilgilerine göre 30 gün süreyle fiyat istikrarının planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak fon brüt halka arz gelirinin %20’lik kısmından karşılanacaktır. Ayrıca halka arz sırasında satılamayan paylar olması durumunda bu paylar Şeker Yatırım tarafından ”Bakiyeyi Yüklenim” yöntemiyle satın alınacaktır.

Şeker GYO Banka ve Aracı Kurumları

Şeker GYO konsorsiyum liderleri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Dağıtım şeklinin değişmemesi halinde tüm banka ve aracı kurumlardan talepte bulunulabilecek.

Başa dön tuşu