Hisse Önerileri

Şeker Yatırım 2022 Strateji Raporu

seker yatirim tavsiye listesi

Global Fon Akımları

 Gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımlarının azalması bekleniyor – 2022 yılında başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle faiz artırım sürecine girmelerinin, gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımlarını azaltması bekleniyor.

 Varlık alımları sonlanıyor – Fed’in varlık alımlarını Mart 2022’de sonlandırılması ve 2022 içinde minimum 3 faiz artışı yapması bekleniyor. Gelişmekte olan ülke ekonomileri ve finansal piyasaları için özellikle Fed tarafından yapılması muhtemel bilanço küçültme operasyonları riskleri artırıyor.

 Pandemi yıkıcı etkisini kaybediyor – Yeni varyantlar ile yayılma hızı artmasına rağmen aşılama oranlarındaki başarı ile hastaneye yatış ve ölüm oranlarının düşmesi sonucu, ekonomilerde yeniden sert kapanma tedbirleri beklenmiyor.

 Tedarik zincirindeki bozulma ve global enflasyon endişeleri devam ediyor – Ekonomilerdeki kapanma, lojistik ve teslimat sürelerindeki gecikme gibi nedenlerle yaşanan arz şoku ve maliyet yönlü enflasyondaki bozulma, bir süre daha piyasaların yönünü belirlemeye devam edecektir. Bu beklentiler ile 2022 yılının ilk yarısında yüksek seyretmesi beklenen enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

Global riskleri

• Kalıcı enflasyon riskleri ve faiz artış hızındaki ivmelenme,

• Yeni virüs varyantları nedeniyle ekonomik kapanma ve tedarik zincirindeki bozulma,

• Ukrayna gibi jeopolitik risklerin gündemde üst sıralara çıkması,

• Çin’in emlak krizi ve ticaret savaşlarıyla yeniden küresel gündeme oturması,

Yurtiçi beklentiler

 Ekonomi yönetimi makas değiştirdi – 2021 yılının ilk çeyreğinde uygulanmaya başlayan Ortodoks politikalar son çeyrekte yerini heterodoks politikalara bıraktı. Düşük faiz/yüksek kur tercihiyle ucuz finansmana erişimin önünün açılması, yüksek ihracat/düşük ithalat ile cari fazla politikası, enflasyonla mücadele için ara hedef olarak belirlendi.

 Türk Lirasına istikrar kazandırıcı politikalar gündemde – Lirada son dönemde yaşanan değer kaybını azaltmak ve para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla başlayan «Kur Korumalı Mevduat» yabancı para talebini bir süreliğine de olsa yavaşlattı. Uygulanacak etkin politikalar ile enflasyon beklentilerinin yönetilmesi Liradaki istikrara katkı yapacaktır.

 Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflemesine katkı yapacak bir para ve kur politikası uygulanacak –Türk Lirası cinsinden teminatların yaygınlaştığı, SWAP mekanizmasının kullanımının azaldığı, zorunlu karşılık mekanizmasının etkin olarak kullanıldığı bir yıl olacak. Kredi büyüme hızı ve kur oynaklığı finansal istikrar açısından yakından takip edilecektir.

 Enflasyon beklentileri yılın ikinci yarısında yumuşak inişe geçiyor – Emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir ile baz etkisinin devreye girmesi, küresel likidite bolluğunun yarattığı talep baskısının azalması gibi nedenlerle 2022 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonda aşağı yönlü bir seyir beklenmektedir.

Riskler

• Kurdaki oynaklığın para ve maliye politikası kaynaklı tekrar yükselmesi,

• Kur ve faiz kanalından gelen negatif şoklarla enflasyon beklentilerinde bozulma,

• Cari Dengede yüksek kur seyrine rağmen açıkların devam etmesi,

• Politik şokların (erken seçim vs) risk iştahını azaltması,

Başa dön tuşu