Güncel

Tarih’de Bafra

Yunanlıların 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmeleri Üzerine Bafralıların Cumhuriyet Meydanında düzenlediği, devrinin en büyük mitingidir. Asırlardan Ormanlının himayesinde yaşamış Yunanistan’ın İzmir’e girmesi her Türk’te olduğu Bafra insanında da büyük üzüntü doğurmuştu. İsyanı infilak etmiş, bir miting düzenlenmesine karar verilmişti. Zamanın ilçe müftüsü Mehmet Ali Efendi ile Belediye Reisi Dursun beyin müşterek başkanlığında kumlan komite tarafından 27 Mayıs 1919 günü. Cumhuriyet Meydanında ateşli konuşmaların yapıldığı, görülmemiş derecede bir insan selinin katıldığı muhteşem bir miting tertip edildi. Hassas, duygu dolu konuşmaların geçtiği bu toplantıya katılan Bafra insanı, vatanımızın işgalini nefretle kınadı ve Yurdumuzun her yöresiyle beraber ilçemizde de düşmanlarla mücadele yemini yaptı. Bu arada miting komitesi tarafından. Padişaha halkımızın hislerini, düşüncelerini yansıtan bir telgraf çekilmesi de kararlaştırıldı. Telgraf metni aynen şöyledir;

BAFRA

18 Mayıs 1335/31 Mayıs 1919

Yüce Padişah Huzuruna Şevketmaap Osmanlı memleketinin önemli bir parçasını teşkil eden o mübarek İzmir’imizin Yunanlı tarafından keder verici işgali haberinin Vilson prensiplerine ve müta-reke hükümleri ile devletler hukuku genel hükümlerine aykırı bulmak itibariyle, İslamların kalplerinde  doğurduğu teessürlerin tarifi kabil değildir. Bu  sebeple her suretle savunmanın mcşrulğu ve ! devletler hukukuna tecavüzünün, açık olan  usulsüz ve haksızlığa karşı men ve kaldırılmasını icap ettiren, yapılan müessif müdahale üzerine zatan/Basü Bâdelmevte kat’iyyen imanları olan mü’min ahâlinin, kurtarılmasına mühey’ya olmaları hususunda iradeyi şahanelerine muuntazır bulundukları arz olunur.

Bafra İslam Ahali Adına Müftü Ahmet Ali Ulemadan Ustazzade Hasan Fehmi Belediye Reisi Dursun,

Ulemadan Kolaylızade Hafız Nuri Çıplakzade Hulusi”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu