Ekonomi

Türkiye artık bu alanda vergi cenneti olmayacak

Milyonlarca vergi mükellefini yakından ilgilendiren yıllık gelir vergisi beyannamesi için son tarih 31 Mart 2021. Gelir vergisi sisteminde özellikle profesyonel sporcuları yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Anılan 7194 sayılı kanunla lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılırken, gelirler toplamının, gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimindeki tutarı aşması halinde, (2020 yılı için 600 bin TL) bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilecek.

“TÜRKİYE ARTIK ‘VERGİ CENNETİ ÜLKE’ STATÜSÜNDE DEĞİL”

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, söz konusu kanun değişikliğinin detaylarını şu cümlelerle aktardı: “Dünya genelinde sporculardan alınan ücretler gerçek usulde vergiye tabi iken Türkiye bu konuda ‘Vergi cenneti ülke’ statüsündeydi. Sporcular için daha önce kesilen tevkifat nihai anlamda vergileme sağlarken 7194 sayılı düzenleme ile sporcular için de artık beyan dönemi başladı. Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. 01 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak. Yıllık geliri belirli bir tutarı aşan (2020 yılı için 600 bin TL) sporcular bu gelirleri için yıllık beyanname verecek. Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname verilmemesi durumunda, tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacak. Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise kesilen vergilerin, vergi dairesine yatırılmış olması şartıyla hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi mümkün olacak. Burada kritik tarih 01.11.2019. Bu tarihten önce imzalanan sporcu sözleşmeleri eski esaslara göre vergilendirilecek. 01.11.2019 tarihinden sonra imzalanan sözleşmelerde ise 7194 sayılı kanun hükümleri uygulanacak.”

YILLIK GELİRİ 600 BİN TL’Yİ AŞANLAR DİKKAT

Diğer yandan 7194 sayılı Kanun’la gelir vergisi tarifesine bir gelir dilimi daha eklendi. Kumdakcı, “Bu dilime ait vergi oranı da yüzde 40 olarak belirlendi. Yeni tarife ücretler için 2020 yılı ücret gelirleri için uygulanmak üzere şu an için yürürlükte. Dolayısıyla 2020 yılında ücreti 600 bin lirayı geçenlerin ücretlerinin bu tutarı aşan kısmından eski tarifeye göre yüzde 5 daha fazla (yüzde 40) stopaj yapılacak. Tek işverenden alınan ücretler değişiklik öncesinde tutarına bakılmaksızın beyana tabi değildi. 7194 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle, 2020 yılında tek işverenden alınan ücret 600 bin lirayı geçiyorsa beyana tabi tutulacak. Dolayısıyla 2020 yılında bu tutarı geçen ücret geliri elde edenler 2021 yılında yıllık beyanname verecekler, başka gelirleri nedeniyle zaten beyanname veriyorlarsa da ücret gelirini de bu beyannameye dahil edecekler.” dedi.

Başa dön tuşu