Güncel

Üniversite Değişikleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda üniversitelerde yapılan değişiklikler, anayasa mahkemesi tarafından alınan karlar ve ilan bölümde yaşanan son gelişmelere yer verildi.

İşte 17 Şubat Resmi Gazete Kararlar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/21459 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2020/14339 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Başa dön tuşu