Şirket Haberleri

VESBE Ne Zaman, Ne Kadar Temettü Dağıtacak?

VESBE Yönetim Kurulu Toplantısında kâr payı dağıtımı kararı aldığını ve bunun Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşüleceğini duyurdu.

Vestel Beyaz Eşya Temettü Açıklaması

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %25 oranında 362.468.416 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına, TTK ve VUK düzenlemelerine göre tespit edilen 1.396.617.718 TL net dağıtılabilir dönem karından 362.468.416 TL tutarında birinci kâr payı ile 61.830.886 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 335.840.443 TL tutarın ortaklara ikinci kâr payı olarak ödenmesine karar verilmiştir.

vesbe temettu karari

Birinci ve ikinci kâr payı olmak üzere toplam 698.308.859 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,4364 TL, net 0,3928 TL olmak üzere) pay sahiplerine 30 Haziran 2022 tarihinde nakden ödenmesine, TTK ve VUK’un ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 1.470.123.914 TL net dönem kârından ortaklara dağıtılacak brüt 698.308.859 TL tutarındaki kâr payı ile 135.337.082 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan 636.477.973 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu hususların 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Başa dön tuşu