Ekonomi

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yapı denetimine yönelik yapılan yeni değişikliğe yer verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bu değişikliklerin 12 Şubat 2022 tarihinde tüm Türkiye genelinde yeni düzenlemelerin geçerli olacağını belirtildi.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Neler Var?

Bina Kimlik Sertifika Bedeli Duyurulacak

Yayınlanan Resmi Gazete kararına göre 1 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sektörde uzun zamandan beri beklenti haline gelen kararı açıklayacak. Bina kimlik sertifikası bedelinin açıklanması ile Türkiye’de binalarda yeni bir dönem başlayacak. Çevreci olmayan ve olumsuzluklar tespit edilen binalar için zorunlu farklı yaptırımın uygulanabilmesi gündemde. 

Resmi gazetede yer alan Yeni düzenlemede ise öne çıkan maddeler şöyle;

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı grupları ve bu gruplara” ibaresi “Yapı denetimi hizmet bedeline esas yapı gruplarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapı denetim kuruluşunca” ibaresi “yapı müteahhidince” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Bina kimlik sertifikasının bedelleri Bakanlıkça, her yıl 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilan edilir. Bu bedel Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu