150 bin TL evlilik kredisinde yaş şartının kaldırılması gündemde

Kamu Denetçiliği Kurulu, evlilik yolunda ilerleyen genç çiftlere sunulan 150 bin liralık faizsiz kredi desteğinin şartlarına dair önemli bir tavsiyede bulundu. Kurum, engelli bireylerin Aile ve Gençlik Fonu'ndan yaş sınırı gözetmeksizin yararlanmaları gerektiğini vurguladı. Bu öneri, engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarını destekleyici bir adım olarak öne çıkıyor.

150 bin TL evlilik kredisinde yaş şartının kaldırılması gündemde

Kamu Denetçiliği Kurulu, evlilik hazırlığındaki 18-29 yaş aralığındaki gençler için oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, engelli vatandaşların yaş sınırına tabi olmaksızın bu fondan yararlanabilmeleri gerektiğine dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na öneride bulunmuştur. Bu tavsiye, engelli bireylerin toplum içindeki eşit haklarına dikkat çekmekte ve onların da bu destekten faydalanabilmesi için önemli bir adım olarak görülmektedir.

Engelli vatandaşlarımız için önemli bir adım atıldı; evlilik sürecindeki 18-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak sunulan 48 ay vadelik ve ilk 2 yılı ödemesiz olan 150 bin liralık faizsiz kredi imkanından, engelli bireylerin de yaş sınırı gözetilmeksizin faydalanabilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan başvuru olumlu karşılandı.

yeni evlenenlere devlet desteği

Yaş Kriterini Ortadan Kaldıracak Yeni Düzenleme

KDK tarafından yapılan inceleme sonucunda, Aile ve Gençlik Fonu'ndan engelli bireylerin de yararlanabilmesi için yaş kriterlerinin kaldırılması gerektiği yönünde bir öneri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletildi. Bu, engelli bireylerin toplumda daha fazla desteklenmesi adına atılan olumlu bir adım olarak kabul ediliyor.

KDK'nin aldığı kararın temelinde, engelli vatandaşların hukuki koruma altında öncelikli bir yer tuttuğu ve Anayasa ile mevzuatta bu korumanın açıkça belirtildiği vurgulanmaktadır.

Engellilerle ilgili mevcut yasal düzenlemelerin 4. maddesinde, "Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması, engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri için erişilebilirliğin sağlanması esastır" ifade edilmiştir. Kararda ayrıca, "Kanunun diğer ilgili maddelerinde de engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit yararlanması, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması amacıyla devletin gerekli tedbirleri alacağı hüküm altına alınmıştır" denilmektedir.

Anayasa'da belirtilen, engelli vatandaşlarımızın lehine olacak düzenlemelerin eşitlik ilkesiyle çelişmeyeceği hususu, verilen kararda öne çıkarıldı ve engellilere sunulan hizmetlerin sosyal adaletin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Karar metninde şu bilgiler yer alıyor: "Evlenecek gençlere yönelik destek projesinde engelli bireyler için yaş şartının kaldırılması ve bu hususta söz konusu projeye ait düzenlemelerin revize edilmesi ve böylece bu hakkı yaş şartından dolayı kullanamayan engellilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekli görülmekte olup, tüm engellilerin yaş şartı olmaksızın proje kapsamındaki destekten yararlanabilmek için başvuruda bulunabilmelerinin sağlanmasının hakkaniyete uygun bir işlem tesisine ve ayrıca söz konusu işlemin bu haliyle hakkın özünü koruyucu, kişisel farklılıkları dikkate alan ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik bir uygulamaya imkan sağlayacağı kanaatine varılmıştır."