dKadroya geçen taşeron işçiler dikkat! Yargıtay'dan tazminat ve izin kararı..

Yargıtay, sözleşmeli işçilerin işten çıkarma, kıdem tazminatı ve izin haklarının hesaplanmasına ilişkin emsal bir kararı imzaladı.

dKadroya geçen taşeron işçiler dikkat! Yargıtay'dan tazminat ve izin kararı..

Yargıtay, sürekli işçi, kadrosuna sevk edilen işçiler için, taşeron olarak çalıştıkları sürenin de işten çıkarma, kıdem tazminatı ve yıllık izin haklarının hesaplanmasına dahil edilmesi gerektiğine karar verdi.

YARGITAY’DAN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TAZMİNAT VE İZİN KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2018 yılında feragat dilekçesi ile işe alınan taşeron işçilerinin işten çıkarma ve kıdem ve izin taleplerinin hesaplanmasında taşeronlukta çalışılan saatleri de dikkate alacağına karar verdi.

Bursa Hukuk Dairesi Başkanı, ihbar ve kıdem tazminatının hesaplanması ile iş akdinin feshi ve emekliliği ile yıllık izin talepleri arasında farklı kararlar olduğu için uyuşmazlığı Yargıtay'a taşımıştı. Bunun nedeni, geçici işçilerin muafiyet başvuruları alması ve sürekli çalışanlara dahil edilmesi olmuştu.

Başvuruda, Ankara ve Samsun Bölge Yargıtay daireleri, taşeronluk süresini kabul ederek bu konuda açılmış olan davalarda tazminat ve izin taleplerini hesaplaması gösterildi. Bursa'da bulunan ilgili dairenin aksi yönde karar verme durumu oluştuğu, uyuşmazlık konusuna eklenen davanın miktarlarından dolayı temyize gidilemez olduğu yönünde alınan söz konusu kararın Yargıtay’a iletilmeden kesinleştiği kaydedildi.

Başvuruyu inceleme altına alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise kamu kurum ve kuruluşları tarafından işçilere ödenen işten çıkarma ile birlikte kıdem tazminatıyla yıllık izinde taşeronluk süresinin de dikkate alınması yönündeki gerekliliğe oybirliğiyle karar verdi.

YARGITAY TAŞERON İŞÇİLERİ HAKLI BULDU

Daire kararında, müteahhitler tarafından geçici hizmet sözleşmesiyle çalıştırılan işçilerin KHK'nın 23. ve 24. maddeleri kapsamında çalıştırıldığı hatırlatıldı.

Yukarıdaki yasal hükümler ile sürekli kadroya geçen sözleşmeli işçilerin, “Bu geçişleri sürecinde iş sözleşme evraklarının feshedilmediği anlaşılmıştır. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tam zamanlı kadroya geçen işçiler için taşeron ve asıl işveren arasındaki kanun hükmü maddesine dayalı devir işleminin bulunmasının kabulü gerekir." değerlendirmesi yapıldı. “İş sözleşmesinin feshinden söz edilmediği için işçinin kıdem tazminatı, fesih nedeniyle ihbar ve sözleşme feshi nedeniyle yıllık izin hakkı yoktur.” hükmü verilen kararda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile alınacak yıllık izne ilişkin feragat taleplerinin geçersiz olduğu, "doğma hakkından feragat edilemeyeceği" kaydedilmiştir.

Açıklanan nedenlerle ödenek ve alınacak izinlerin hesaplanmasında müteahhit haklarının da dikkate alınması gerektiğine işaret edildi ve kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Başvuru yapanların kamu kurum-kuruluşlarındaki çalışmalarının değerlendirilmesi, 375 sayılı KHK'nın 23 ve 24 üncü maddelerinde, tam zamanlı kadroya geçişten sonraki çalışmaları ve çalışma süresinin tespitine ilişkin haklar bakımından düzenlenmiştir. Bir önceki dönemin çalışma süresi de dikkate alınarak feshedilebilir."