İstifa edenler de artık kıdem tazminatı alabilecek

Artık istifa edenlere de kıdem tazminatı ödemesi yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

İstifa edenler de artık kıdem tazminatı alabilecek

Kıdem tazminatı ile ilgili değişiklikler paylaşıldı! Artık istifa edenlere de ödenecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Tazminat alt sınırları yasaya göre asgari ücrete göre belirleniyor. 1 Temmuz tarihinde asgari ücrete yapılan yüzde 34 zam sonrasında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL'ye yükseldi. En düşük tazminat hesaplanırken brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Kıdem tazminatının 1 sene için en yüksek tutarı ise tavan memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Bu tutar ise Temmuz ayında 23 bin 489 TL'ye yükseldi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortası başlayan ve 15 sene 3600 gün sigorta süresini dolduran emekliler SGK'dan kıdem tazminatı alabilir yazısı aldıktan sonra istifa ederlerse tazminat alabiliyorlar. Bu tarihten önce sigortası başlayanlar EYT hakkıyla kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında sigortası olanların iki farklı emeklilik seçeneği bulunuyor. 25 sene sigorta süresi ve 4 bin 500 gün prim ödemesi. Bu şartı taşıyan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor. 7 bin prim günü ödemesini tamamlayan kişilerden de kadınlar 58, erkekler 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabiliyor. Bu ikinci seçenekte sigorta süresi aranmıyor. 19 sene 5 ay 10 gün prim ödemesi yeterli oluyor. Eğer kadın işçi evlilik sebebiyle işten ayrılırsa çalışma süresine göre kıdem tazminatı ödemesi yapılıyor. Bu haktan yararlanmak için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 sene içinde yazılı olarak feshedilmesi ve evliliği kanıtlayan belgenin iş yerine sunulması gerekiyor. Hamilelik ya da doğum sebebiyle işten istifa edenler tazminat hakkından vazgeçmiş sayıldığı için kıdem tazminatı ödemesi alamıyor. Muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı hakkı kazanmış oluyor. Askerlik sebebiyle işçiye sağlanan haklar bedelli askerlik işçin de geçerli oluyor ancak askere giden kişiye ihbar tazminatı ödemesi yapılmıyor. İşçiye kötü muamelede bulunan iş veren işçisi işten ayrıldığı zaman kıdem tazminatı ödemek zorunda kalıyor. İşçinin hangi hallerde iş akdini haklı sebeple feshedebileceği yasayla belirleniyor. İlk olarak işverenin iş sözleşmesi yaptığı sırada sözleşme esaslarında yanlış bilgi ve sözler vermiş olması. İşverenin işçinin ya da aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi, davranışlarda bulunması ya da işçiye cinsel tacizde bulunması. 

istifa edince kıdem tazminatı alınabilir

İşverenin işçiye ya da aile üyelerinden birine karşı sataşması, gözdağı vermesi, işçiyi ya da aile üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi, hapis cezası gerektiren suç işlemesi, işçi hakkında şeref ve haysiyet kıracak ağır isnat ve ithamlarda bulunması. İşçinin diğer bir işçi ya da üçüncü kişiler tarafından çalıştığı yerde cinsel tacize uğraması ve işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması. Ücretin eksik ödenmesi, kazancın bordroda eksik gösterilmesi ve SGK'ya eksik bildirilmesi. İşin, işçinin sağlığını ya da yaşayışını tehlikeye sokması ve sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağlı olmayan bir hastalığa tutulması iş akdini feshetme hakkı verir. İşçinin çalıştığı yerde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler oluştuğu zaman işçi işten ayrılabilir. Bu durumlarda tazminat hakkı elde edilmiş olur. Bunlar dışında çalışılan işyeri bir belediye sınırını aşacak şekilde taşınırsa, işçi ve işveren arasında yer alan hizmet sözleşmesinde aksi yazmıyorsa işçi yeni adrese gitmek zorunda değildir ve kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Sigortalı çalışmaya başlama tarihine bağlı olarak kademeli artırılan prim gün sayıları şu şekilde;

-30 Nisan 2008- 31 Aralık 2008 4 bin 600

-1 Ocak- 31 Aralık 2009 4 bin 700

-1 Ocak- 31 Aralık 2010 4 bin 800

-1 Ocak- 31 Aralık 20114 bin 900

-1 Ocak- 31 Aralık 2012 5 bin

-1 Ocak- 31 Aralık 2013 5 bin 100

-1 Ocak- 31 Aralık 2014 5 bin 200

-1 Ocak- 31 Aralık 2015 5 bin 300

-1 Ocak 2016 ve sonrası 5 bin 400