Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar ve internet için gerekli şartlar duyuruldu

Üniversite öğrencilerine yönelik cep telefonu, bilgisayar ile internet desteğine ilişkin başvuru şartları açıklandı. Başvuru değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz..

Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar ve internet için gerekli şartlar duyuruldu

“Yükseköğretimde Öğrencilere Teknik Donanım ve İnternet Desteği Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” resmi gazetede yayımlandı. Bu tebliğin, tarihten itibaren 26 yaşını doldurmamış açık öğretim öğrencileri hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yükseköğretim öğrencilerine bir yıl süreyle teknik donanım desteği ve internet desteği hakkında usul ve esasları içerdiği kaydedildi.

TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi gazetede yayımlanan karara göre teknik ekipman desteğine başvuru koşulları şöyle:

“Madde 5 – (1) Üniversite öğrencilerine teknik cihaz ve internet desteği sağlanmasına ilişkin karar çerçevesinde teknik cihaz desteğinden yararlanmak isteyenler;

a) TC vatandaşı olmak,

b) Üniversitelere kayıtlı öğrenciler (açıköğretim programları hariç),

c) Satın alma tarihinde en az 26 yaşında olmak,

ç) Teknik cihaz desteği talep edilen bilgisayar cihazları ve cep telefonu cihazlarının nihai satış fiyatının vergiler dahil 9.500,00 Türk Lirasından az olması gerekir,

d) Satın alınan teknik cihazın ikinci el olarak kullanımda olmaması,

e) Satın alınan teknik donanıma ait elektronik fatura olması, aturanın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve destek alan öğrencinin adını içermesi gerekmektedir,

f) Satın alınan teknik ekipman için verilen IBAN numarası, satın alan öğrenciye ait olması,

g) Satın alınan cep telefonu için kullanılan telefon hattının, satın alan öğrenciye ait olması gerekmektedir,

ğ) Satın alınan cihaza ilişkin Bakanlığın talep ettiği bilgilerin elektronik ortamda düzenlenmiş olan faturanın ilgili bölümünde yer alması zorunludur,

h) Elektronik ortamda düzenlenen faturalar, desteklenen teknik cihazlar dışındaki ürünleri içermemelidir,

Teknik ekipman desteği nasıl uygulanır ve değerlendirilir?

Teknik ekipman fonlarının başvuru ve değerlendirilmesine ilişkin Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

“Madde 6 – (1) Teknik donanım desteği almak isteyen öğrencilerin Bakanlığın bilgi sisteminden başvuru yapması gerekir.

(2) Bakanlığın bilgi sistemi üzerinden yapılan ve onaylanan başvurularda;

a) Kimlik bilgileri;

b) Teknik ekipmanın satın alındığı firmanın fatura numarası, fatura tarihi, vergi mükellefi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası;

c) kendi adına kayıtlı bir telefon numarası;

d) IBAN numarası;

d) Cep telefonu cihazı desteği için IMEI numarası;

e) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu diğer bilgilerin ve elgelerin sisteme girişinin yapılması zorunludur. Mobil Cihaz Kayıt Sistemi, cihazınızın faturasında yer alan Elektronik Kimlik Bilgilerini (IMEI) esas alarak, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde, cihazın fatura tarihinden öncesinde kullanılıp kullanılmadığını belirler. Sağlanması gereken desteklere ilişkin gerekli bilgiler ise ilgili kamu kuruluşlarının sistemleri üzerinden alınacaktır.

(3) Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci tarafından girilen bilgilerin yer aldığı talebin teknik cihaz desteği şartlarını karşılamaması durumunda talep reddedilecek ve sistem üzerinden bilgi sağlanacaktır.

(4) Başvurunun kabul edilmesi halinde. İlgili Elektronik Kimlik Bilgileri (IMEI), mobil cihaz kayıt sisteminde kayıtlı hattın başvuru sahibinin adıyla eşleştirilmesiyle tanımlanır.

(5) Başvurunun alınmasından sonra Bakanlık, cep telefonu terminalleri nihai satış fiyatının %44,44'ü ve bilgisayar terminalleri nihai satış fiyatının %16,66'sı oranındaki teknik donanım destek tutarını aktarır. Öğrenci Hesapları Öğrenci hesapları bilgi sisteminde belirtilen IBAN numarası üzerinden sağlanmaktadır.

(6) Aynı tipteki teknik cihaz için yalnızca bir kez başvuru yapılabilir. Aynı kişinin farklı türde teknik ekipman satın alması mümkündür. Satın alınan cihaza ilişkin teknik cihaz desteğinin toplam tutarı 5.500,00 Türk Lirasını geçemez.

(7) İptal ve iade edilemeyecek cihazlar için teknik cihaz desteği, faturanın tarihini takip eden ayın 20'sinden itibaren sağlanır.

MADDE 7 – (1) Teknik donanım yardımı kapsamında satın alınan cep telefonunun, yardımın alındığı tarihten itibaren en az iki yıl süreyle yardım yararlanıcısı tarafından kullanılması zorunludur. “Talebe konu olan IMEI bilgisi veya elektronik kimlik bilgisi (IMEI) cihaz bilgisi, yalnızca alıcı adına kayıtlı hatlarda kullanılmak üzere Bakanlık tarafından Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. "

İNTERNET DESTEĞİ

İnternet finansmanına başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin aşağıdaki bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Madde 8 – (1) Üniversite öğrencilerine teknik donanım ve internet yardımı sağlanmasına ilişkin kararlar çerçevesinde internet yardımından yararlanmak isteyenler.

a) TC vatandaşı olmak;

b) Üniversitelere kayıtlı öğrenciler (açıköğretim programları hariç)

c) Başvuru sırasında 26 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir.

ç) Bu desteği daha önce kullanmadıysanız,

d) İnternet desteği için kullanılan telefon hattının öğrenciye ait olması gerekmektedir.

e) Başvuruların Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde yapılması ve şartları taşıması gerekmektedir.

Madde 9 (1) İnternet üzerinden destek almak isteyen öğrencilerin kimliklerini doğrulayarak Bakanlığın bilgi sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. İnternet desteği eğitim süresince bir kez ve 12 ay boyunca sürekli olarak verilmektedir.

(2) Başvurular Bakanlığın bilgi sistemi üzerinden yapılır. Başvurularda;

a) Kimlik bilgileri;

b) Adınıza kayıtlı telefon numaranızı sisteme girmelisiniz. Başvuru sahibinin TC Kimlik Numarasına kayıtlı olan telefon numarası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemi üzerinden ilgili mobil şebeke operatöründen alınabilir. Sağlanması gereken desteklere ilişkin gerekli bilgiler ilgili kamu kuruluşlarının sistemlerinin üzerinden alınacaktır.

(3) Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencinin girdiği bilgilerin internet desteği koşullarını karşılamaması durumunda başvuru reddedilecek ve sistem üzerinden bilgi sağlanacaktır.

(4) Başvuru kabul edildikten sonra öğrencinin verileri ilgili mobil şebeke operatörüne iletilecek ve sistem üzerinden kullanıma sunulacaktır. Bakanlık cep telefonu operatörlerine destek bedelini ödeyecek.

(5) Sağlanan internet desteği yıllık 120 gigabayttır, 12 ay boyunca ücretsiz, tek bağlantıyla sınırlıdır ve ayda 10 gigabayttır. Kullanılmayan İnternet Desteği bir sonraki aya devretmeyecektir. Bu yardıma öğrenciler adına kayıtlı kullanıma açılan hatlardan ulaşılabilmektedir. İnternet desteği süresi içinde öğrencinin telefon numarasının başka bir cep telefonu şirketine devredilmesi durumunda destek sonlandırılacaktır.

(6) İnternet desteği alan öğrencinin, destek talebinde bulunduğu sırada üniversite mezunu olması veya 26 yaşında olması halinde öğrenci, 5. fıkrada belirtilen süreç boyunca İnternet desteğinden yararlanmaya devam edebilir.

"Diğer nihai hükümler"

MADDE 10 (1) Başvuru sırasında bu Tebliğde belirtilen teknik donanım desteği alma şartlarının yerine getirilmediği veya desteğin usulsüz kullanıldığı sonradan ortaya çıkarsa, destek miktarı verilen miktar, 21 Temmuz 1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacak Tahsilatı hesabına geçirildikten sonra ödeme tarihinden itibaren 51. madde yarınca gecikme oranı üzerinden hesaplanan faiziyle birlikte Genel Hükümlere tabi olarak ödenir. Yardımı alan kişi tarafından iade edilir.

(2) Başvuru anında bu duyuruda belirtilen İnternet desteğine ilişkin faturalandırma koşullarının yerine getirilmediğinin veya desteğin hileli olarak kullanıldığının sonradan anlaşılması halinde, öngörülen İnternet desteği durdurulacaktır. Ödeme tarihinden itibaren bu tutara 6183 sayılı Kanunun 51. maddede öngörülen gecikme faizi tutarındaki faiz artı faizi ödenecektir. Ancak genel hükümlere göre destek yararlanıcıdan geri alınacaktır.

(3) Bu Tebliğ çerçevesinde verilen yardımlar, Bakanlık bütçesinde bu amaç için ayrılan fonlardan finanse edilir.

4) Bu Tebliğdeki destekten yararlanabilmek için, ilgili süreçte ihtiyaç duyulan bilgilerin yönetilmesi amacıyla başvuru sahibinin açık rızasının alınması gerekir.

5) Başkanlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin endişeleri gidermeye, çözüme kavuşturmaya ve sorunları doğrudan uygulamaya yetkilidir.

Geçici Madde 1 – (1) İnternet desteğinden yararlanmak için ilk başvurunun bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yapılması zorunludur.