Yargıtay'dan, bayram mesaisinde 1 saat dahi çalışan işçiye tam yevmiye verilmesi hükmü!

İşçi, sekiz yıldır çalıştığı tesise karşı alacağının tahsili için dava açtı. Sanık avukatları da çalışanların fazla mesailerinin ücretten karşılandığını ve ödemelerin eksiksiz yapıldığını öne sürerek davanın reddini istedi. Mahkeme dava hakkında kısmen kabul hükmü verirken Yargıtay, incelemeye aldığı dava ile ilgili emsal niteliği taşıyan bir karara imza attı.

Yargıtay'dan, bayram mesaisinde 1 saat dahi çalışan işçiye tam yevmiye verilmesi hükmü!

Yargıtay'dan, bayram mesaisinde 1 saat dahi çalışan işçiye tam yevmiye verilmesi hükmü!Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ulusal veya dini bayramlarda bir saat dahi çalışan işçinin tam ücret almasına karar verdi. Özel sektörde çalışan milyonlarca işçiyi etkileyecek olan karar bir emsal teşkil edecek.

ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK İSTEDİ

Sekiz tam yıl çalıştığı bir işten atılan bir çalışan, İş mahkemesine gitti. Davacı çalışan, fazla mesai ile birlikte hafta sonu alacaklarının kendisine ödenmediğini, işyerinde yemek ve servis taleplerinin olduğunu, aynı zamanda resmi ve dini tatillerin tümünde çalışmaya devam ettiğini ancak kendisine ödeneklerin ödendiğini iddia ederek kıdem tazminatı alacaklarının tahsilini talep ederken bu taleplerin arasında fazla mesai ücreti talepleri, resmi ve dini tatili talepleri, haftalık tatil talepleri ve saha ikramiyesi talepleri yer aldı.

 

ŞİRKET AVUKATI, SÖZ KONUSU DAVANIN REDDİ İÇİN TALEPTE ULUNDU

 Sanık avukatları, davacının iddialarının zaman aşımına uğradığını, dolayısıyla ara verdiğini, davacının iddialarının aksine çalışma saatlerinin haftanın beş günü sabah 08:00-17:00 saatleri arasında olduğunu savundu. Davalı konumda olan şirketin avukatı davacının tüm çalışmalarının yasal çalışma saatleri içerisinde yapıldığını, fazla mesainin ücretine dahil edildiğini, resmi tatil ve resmi tatillerde çalışmadığını ve şirketin kendisine düzenli olarak ikramiye ödediğini ileri sürdü. Avukatın talebinde "Tazminatlar dahil edilmek kaydıyla tüm ödemeler davacıya eksiksiz olarak ödenmiştir." denildi.

Mahkeme; Bayram'ın tatil, hafta sonu ve fazla mesai ücreti gerektirebileceği gerekçesiyle davanın kısmi olarak kabul edilmesine karar verdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

mahkemenin kararı şirket tarafından temyize gönderilince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay, emsal değeri taşıyacak bir karara imzasını attı. Yargıtay kararından şuı ifadeler kullanıldı:

“İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık hükümlerden önce, çalışma saatlerine göre hesaplama yapmak yanlıştır, çünkü resmi tatilde çalışması gereken işçiye günlük ek ücret (sabit aylık) ödenir. (Aylık larak maktu ücret/30) İşçi, resmi tatillerde ve milli bayramlarda çalıştığı her bayram için 1 saat çalışsa da yine tam maaş alma hakkında sahiptir. Karşılığında belirtilmeyen alacakların net veya brüt olarak belirtilmemesinin de ifayı geciktireceği düşünülmemesi hatalı sayılmıştı ve kararı bozmayı gerektirmiştir."