Zincir marketlerde zorunlu dönem başladı

Türk Gıda Kodeksi'nin aroma vericiler ile birlikte aroma özelliği taşıyan gıda içeriklerine ilişkin düzenlemeleri değiştirdiği bildirildi. Market etiketlerinde gerçekleştirilen yeni düzenleme kapsamında tüketicilere satılması amaçlanmayan aroma vericilere yönelik ek etiket bilgisinin zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Zincir marketlerde zorunlu dönem başladı

“Türk Gıda Kodeksi Aromalar ve Aroma Özelliğini Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği” Avrupa Birliği (AB) mevzuat kapsamına uyum çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu yönetmelik, gıdaları üretiminde kullanılan aroma verici ürünleri, aroma verme özelliğini taşıyan gıda bileşenleriyle bunların üretimleri sırasında kullanılan kaynak materyallerle kullanım koşullarını ve etiketleme kurallarını tanımlamaktadır.

AROMA VERİCİ ETİKETİ ZORUNLULUĞU YÜRÜRLÜĞE ALINDI

Zincir marketlerde zorunlu dönem başladı

Bu yönetmelik, Avrupa düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin bir parçası olarak değiştirilmiştir. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; Aroma etiketleme zorunluluğu kapsamında tüketicilere sunulması amaçlanmayan tatlar için ek etiketleme bilgisi zorunlu tutulmaya başlandı.

BU İBARELERİN YER ALMASI İSTENİYOR

Aroma verici maddelerle birlikte söz konusu maddeyi içeren aroma verici ürünlerin ambalajları ya da kaplarının üzerindeki aroma verici maddenin içerdiğini ve foto dönüşümlerini önleyebilmek adına ışıktan korunması gerektiğini belirten ibarenin yazılması istenmektedir.